‘De SART Academy Leergang is gebaseerd op de meest
recente wetenschappelijke inzichten en werkzame kennis uit de praktijk.’

Prof. dr. Erwin Seydel

De SART Academy Leergang

De SART Leergang helpt de creatieve denkkracht te vergroten en te vertalen naar visie, strategie en praktijk. Onvermoede invalshoeken leiden tot hernieuwde veerkracht. Topmensen uit de wetenschap en het bedrijfsleven geven meeslepende colleges in informele sfeer op een bijzondere locatie.

Deelnemers worden tijdens de inspirerende colleges meegenomen op nieuwe terreinen van wetenschap, kunst en ondernemen. Het dwingt de deelnemers los te komen van oude patronen, om op een andere wijze naar de eigen omgeving te kijken en opvattingen te herijken.

Het versterken en toepassen van creatieve denkkracht

Creatieve denkkracht vormt een van de vitale pijlers van een organisatie. Het is een voorwaarde om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Maar creatieve denkkracht moet gevoed worden. Managers en leidinggevenden in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en dienstverlening ontbreekt het vaak aan bronnen van inspiratie. Bronnen waar de directe werkomgeving of het reguliere aanbod niet in voorziet. Er bestaat een verlangen naar kennisverrijking, verdieping van opinies en inzichten en kennismaking met nieuwe interessante gebieden. Door buiten de vertrouwde kaders te treden kan het stof er eens afgeklopt worden en de geest gescherpt.

De sprekers

Prof. dr. ir. Peter Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en voorzitter van de Vakgroep Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Verbeeks onderzoek richt zich op de relaties tussen mens en technologie, om daarmee bij te dragen aan filosofie, ethiek en technologie: ‘Techniek blijkt altijd weer onbeheersbaar’.

Peter de Man

Peter de Man richt zich op creatieve ondernemers die elektrotechniek in hun project willen gebruiken en ontwikkelt daarvoor oplossingen. Daarnaast ontwikkelt hij eigen producten voor creatieve ondernemers, makers, Arduino gebruikers, DJ’s en consumenten.  Peter is bekend als partner in technology in Studio Roosegaarde en is daarnaast betrokken bij de ontwikkeling van Smart Highway.

Gerben van Straaten

In Gerben’s borst huizen twee zielen: de filosoof en de ondernemer. De combinatie hiervan met zijn fascinatie voor de stad als motor voor ontwikkelingen maakt hem bij uitstek geschikt om een belangrijke rol te spelen bij duurzame stedelijke (her)ontwikkelingen. Hij werkt altijd op basis van universele principes gevoed door “user driven concepts”.

Prof. dr. Vanessa Evers

Vanessa Evers is de eerste vrouwelijke hoogleraar Robotica aan de Universiteit Twente en heeft inmiddels wereldfaam. Zij onderzoekt hoe mensen interacties aangaan met robots en ontwerpt de robots die ons in de toekomst gaan helpen met bijvoorbeeld het inladen van de vaatwasser. Hoe moeten we vergrijzing, mobiliteit en zorg in de toekomst aanpakken?

Dr. Anne Nigten

Anne Nigten is lector voor het deelgebied Human Centered ICT bij het Kenniscentrum Creating 010, Hogeschool Rotterdam en directeur ben van het transdisiplinaire innovatie lab The Patching Zone in Rotterdam. Zij publiceert regelmatig over de (sociale) innovatie die voortkomt uit de samenwerking tussen kunst, technologie en wetenschap.

Ir. Erik Workel

Erik Workel is partner bij IAA Architecten. Zijn specialisaties zijn urban en sustainable design. ‘Wij willen bij ontwikkelaars en overheden de kijkbreedte oprekken. Niet alleen wat er programmatisch mogelijk is, maar ook via experimenten, waarbij we huidige economische of juridisch restricties uitschakelen en originele ideeën een kans geven.’

Prof. dr. ir. Arthur O. Eger

Producten ontwikkelen zich evolutionair.  Met behulp van productfasen en een product-evolutie diagram kunnen voorspellingen worden gedaan over de richting waarin een product zich zal ontwikkelen. De werking van het gepresenteerde model wordt door Arthur Eger aan de hand van meerdere voorbeelden geïllustreerd.

Drs. Arnoud Odding

Arnoud Odding is directeur van Rijksmuseum Twenthe; een museum dat onder zijn leiding een complete transformatie doormaakt. De vraag hoe kunst, wetenschappen en musea het vraagstuk van identiteit en relevantie kunnen benaderen, loopt als een rode draad door zijn werk. Arnoud Odding studeerde museologie en kunstgeschiedenis in Leiden.

Ir. Harry Webers

Harry Webers is oud-directeur van Witteveen+Bos. Hij roept ondernemers, overheden en onderwijs in Oost-Nederland op om in de geest van de oude Hanze de banden te versterken met de stedelijke centra in Duitsland. Sinds 2001 wordt jaarlijks de Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek toegekend aan een beeldend kunstenaar, die in zijn/haar werk de disciplines kunst en techniek op een bijzondere manier verenigt en voor wie techniek dus veel meer is dan een instrument.

Prof. dr. Erwin Seydel

Erwin Seydel was ondermeer hoogleraar Toegepaste Communicatie-wetenschap aan de Universiteit Twente. “Ik vind het interessant om te zien hoe mensen omgaan met veranderingen en tegenspoed. Ik kijk naar wat dit gedrag betekent voor hun eigen gezondheid, maar ook voor veranderingsprocessen in organisaties en voor leiderschap. Veerkrachtige medewerkers vergroten de wendbaarheid en het veranderingsvermogen van de organisatie.”

Prof. dr. Gert-Jan Hospers

Wat is de magie van New York? Waarom heeft Twente zoveel netwerken? Waar komt het protest tegen windmolens vandaan? In zijn inleiding gaat hoogleraar geografie Gert-Jan Hospers met u in op de vraag wat de omgeving met ons doet.

Download hier de brochure over de leergang.

Dagprogramma

09.00 uur Ontvangst koffie, thee, krentenwegge

09.30 uur Eerste deel ochtendpresentatie

11.00 uur Pauze

11.15 uur Tweede deel ochtendpresentatie

12.30 uur Lunch

13.45 uur Eerste deel middagpresentatie

15.00 uur Pauze

15.15 uur Tweede deel middagpresentatie

16.30 uur Drink & snack

 

U ontvangt een handige opbergmap voor alle informatie en documenten die tijdens de leergang worden verstrekt.

 

Facultatieve programmaonderdelen

Bezoek Smart Experience Lab Universiteit Twente

Artistieke & muzikale intermezzo’s

Bezoek kunstenaarsatelier en presentatie

De locatie: Erve Het Elkeman

Erve Het Elkeman is een van de oudste erven in Twente dat nog bewoond wordt. Het erf wordt in het Herberegister van het stift Werden aan de Ruhr uit het jaar 889 genoemd als Uuigger in de marke Tuegloe (Twekkelo). In 1475 was het bekend als Eleking en in 1601 wordt het vermeld als Elckeman ‘tobehornde der Westerholtsche, groth 8 mudde geseis, 2 dach meyens, gift ter pacht 5 mudde roggen, 2 mudden boickweiten.’ De huidige bouw stamt uit 1884, te zien aan een steen boven de niendeuren. Het ligt nu in de marke Twekkelo naast de Lutje Es.

De deelname is beperkt tot 15 personen en geschiedt in volgorde van aanmelding. Voor prijsopgave, aanmelden en meer informatie graag onderstaand formulier invullen.